Columbaris CyprusColumbarios Evoquia

L’estructura principal és d’acer corten de 8 mm de gruix. Els espais creats entre les làmines verticals i els prestatges horitzontals configuren els columbaris, que disposen d’un calaix d’obertura guiada que permet obrir la porta pel frontal.

Les tapes són d’acer corten estan recobertes amb un vidre termoformat que embelleix i caracteritza la peça. En cadascun dels columbaris hi ha una placa frontal de llautó que permet la inscripció dels noms. Aquesta placa de llautó té a la vegada la doble funció de suport d’ornaments florals i de tirador per obrir la porta.

Les diverses mides dels columbaris Cyprusi el seu caràcter d’element aïllat permeten, per la reduïda superfície que ocupen, aprofitar tots els espais disponibles. A més, poden combinar-se de diferents maneres i en diferents formats amb els Columbaris Stela de la mateixa línia de productes Evoquia.

Columbarios Evoquia


Columbarios EvoquiaCaracterístiques tècniques:

Foto cyprus

Copyright © Composgrave S.L.