EvoquiaLa societat Composgrave SL neix amb l’objectiu de ser un referent en la modernització del sector funerari. Els socis de Composgrave, tant els que ja estan vinculats empresarialment al sector com els que provenen d’altres sectors d’activitat econòmica, són persones que s’han caracteritzat en totes les seves iniciatives per la seva capacitat d’innovació.

El repte és traslladar aquesta capacitat d’innovació al sector. I això és el que es pretén amb la primera línia de productes i serveis que es presenten sota la marca Evoquia.


La línia de productes Evoquia aposta per la renovació del criteri artístic en els elements funeraris amb la creació de columbaris innovadors de disseny propi, dels qualsel Columbari Cyprus i el Columbari Stela en són els primers exponents.

Les estructures del Cyprus evoquen la figura del xiprer i es presenten en diferents mides, i les estructures Stela, amb el seu disseny en forma d’arc, es presenten en forma de mòduls.

Uns i altres permeten múltiples combinacions de gran impacte visual i artístic quan s’instal·len en un espai compartit.

Copyright © Composgrave S.L.